Pravidla

Práva a povinnosti hráče:

Práva:

Hráč má právo využívat pomoci A-Týmu nebo využívat Discord podporu.

Hráč má právo využívat naše služby pouze s jedním účtem na fyzickou osobu.

Hráč má právo si v případě zabanování/umlčení (omezení přístupu na server/zákaz psaní do chatu) zažádat o odbanování/odmlčení (obnovení přístupu na server/obnovení psaní do chatu) na emailu support@friendsserver.eu nebo na discordu přes ticket. Pokud hráč požádá o zrušení trestu déle než 2 dny po jeho udělení nebo 2 dny po jeho uplynutí, je trest automaticky považován za oprávněný a zpětně ho již nelze řešit.

Povinnosti:

Hraním na serveru hráč souhlasí s GDPR.

GDPR dokumenty možné vyžádat u majitele serveru.

Hráč je povinen neprodleně nahlásit chybu na podporu nebo členovi admin teamu.

Hráč je povinen neprodleně nahlásit porušení pravidel členovi admin teamu nebo na podporu.

Hráč je povinen se řídit pokyny admin teamu.

Hráč nesmí zbytečně zatěžovat admin team.

Hráč je povinen dodržovat pravidla slušného chování.

Hráč je povinen zabezpečit si důkladně účet, tak aby k němu neměl přístup nikdo jiný.

Hráč nesmí posílat ostatním hráčům IP adresy, webové stránky a obecně žádné věci týkající se konkurenčních serverů, discord serverů a webů.

Hráč nesmí používat modifikace hry nebo software, který by ho zvýhodnil nad ostatními hráči. (př. AutoClicker, AutoCrafting apod.)

Hráč nesmí záměrně poškozovat jiné hráče (krádeže, apod.)

Hráč je povinen dodržovat dodatkové pravidla napsané v /rules

.

Hráč nesmí záměrně hráčům předávat nepravdivé informace.

Chat:

Je zakázáno používat nadměrně jeden znak nebo velká písmena ve zprávě.

Je zakázáno spamovat. (Je na A-týmu, aby usoudil, zda se jedná o spam)

Je zakázáno používání nevhodných, sprostých nebo vulgárních výrazů.

Je zakázáno obtěžování / pomlouvání / provokování / urážení jiných hráčů.

Je zakázáno užívání jiného jazyka než češtiny, slovenštiny a angličtiny.

Je zakázáno odkazování na nelegální aktivity včetně užívání drog a omamných látek.

Je zakázáno odkazování na obsah se sexuálním nebo násilným podtextem.

Je zakázáno propagování společností, webů či služeb třetích stran. (Reklamy)

Je zakázáno vyhrožovat ublížením na zdraví nebo způsobením škody.

Je zakázáno sdílení osobních informací jiného hráče.

Je zakázáno propagovat nebo nabádat k násilí, rasismu nebo nenávisti.

Je zakázáno “žebrat”. (Opakované žádosti o itemy nebo herní měnu)

Je zakázáno hráči poučovat A-tým o jejich práci. *

Je zakázáno zesměšňovat jiné hráče na základě jejich náboženské nebo sexuální orientace, případně tělesného/mentálního postižení.

* Pokud se hráči domnívají, že admin nejednal v souladu s pravidly, nebo udělil nepřiměřený/neoprávněný trest, tak můžou využít naší podpory na emailu support@friendsserver.eu nebo na discordu v roomce podpora.

Účty:

Jedna fyzická osoba smí vlastnit pouze jeden herní účet. (Výjimky uděluje A-tým)

Je zakázáno sdílení účtu. (Sdílení vlastního účtu nebo pokusy o získání přístupu k účtu jiného hráče)

Je zakázáno obchodování s účty. (Kupování i prodávání)

Hráčské eventy:

Eventy musí mít jasně uvedené informace ohledně průběhu eventu a výher.

Výhra se může skládat jenom z itemů ze hry nebo z herní měny.

Eventy můžou být zpoplatněné, a to jenom za itemy ze hry nebo za herní měnu.

Hráčské eventy dělíme na:

Jednorázové (Klasické):

Musí být určený pro více hráčů.

Musí jít dokončit.

Musí na ně dohlížet člen A-Týmu.

Automatické (Automaty):

Účast v těchto automatech je výhradně na vlastní nebezpečí, za případný podvod neneseme žádnou odpovědnost.

Administrátoři:

Trestá se nerespektování A-týmu, například v případě výzvy k ukončení diskuze na dané téma.

Je zakázáno zbytečně zatěžovat A-Tým.

Je zakázáno zjišťování nebo prozrazování indentity A-Týmu.

Je zakázáno vydávat se za A-Tým.

Discord server:

Hráč je povinen přečíst si a dodržovat pravidla Discord serveru uvedené v popisu místnosti ,,FAQ“.

O permanentní místnost si musí hráč, zažádat u admin teamu na discord serveru.

Služby:

Projekt Friend Server momentálně provozuje Minecraft server, Discord server a webovou stránku.

Discord server: Friends Server

Minecraft server: ems1.hicoria.cloud:24885

Vyhrazujeme si právo na ukončení nebo omezení služeb bez upozornění a bez udání důvodu.

Pokus o poškození, nebo poškození jakékoliv naší služby (např. DDOS) bude nahlášen příslušným správním orgánům

.

Dodatek:

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit pravidla.

Neznalost pravidel, neomlouvá.

Připojením na server jsi srozuměn s pravidly a budeš čelit jejím následkům při porušení pravidel.